Filmprojektor

Filmprojektor av lättmetall och plåt. För 8 mm film, med anvisning för filmträdning på apparaten. Med 400 fots-hjul, 50 W lampa, omkopplingsbar hastighet 18 eller 5 bilder per sekund. Möjligheten till "slow motion" krävde en särskild slutare, som vid behov ökade från trebladig till niobladig för att bilden inte skulle flimra och för att minska risken att filmen brändes.
Tillbehör: Tomspole, sladd,…