Flygplansmodell

Modell i skala av trafikflygplan med inredning för passagerar- och godstransport. Lågvingat med fyra motorer under vingarna, delvis uppskuret och med inredning. Märkt med KLM, beteckningen PH-BUJ och holländsk flagga samt på fenan KLM med stiliserad krona. Vingarna är löstagbara. Extra en avkapad vingdel för utställningsändamål.
Tillbehör: Tillhörande golvstativ.