Järnstämpel

Stångjärnsstämpel märkt: "CD". Beteckningen står förmodligen för Carl Daniel Luthman, brukets grundare.