Omkopplare för lågnivåsignaler till töjningsmätgivare

8-polig omkopplare för lågnivåsignaler till töjningsmätgivare. Resistiv töjningsmätgivare.

Trådrulle el. spole, till trådförare
Temperaturutjämningsenhet, med motståndsspole
Linjal , hjälverktyg
Trådförare hjälpverktyg