Deltameter

Deltameter. Skalan märkt: "Deltainstrument Typ DF-203 Sandvikens Jernverks Aktiebolag". Graderad från 0 till +5 resp. -5.