Linjal

Linjal av polerat trä med vita skalor, delade i amerikanska tum. Skalorna märkta: "Full size" resp. "1/2 size". Märkning: POSTS ovanför en stiliserad örn. U.S. ST'D Linjalen har ägarbeteckningen "W.W." inristad.