Spritkök

Spritkök märkt: "No 53".
Tillbehör: Platta, märkt SVEA 10 215.