Järnten

Funnen vid utgrävningar inom S:t Pers kyrkoruin i Visby sommaren 1926. Tillvaratagen av givaren vid groparnas igenfyllning.