Minnesmedalj

I brons. Åtsidan: Vänsterprofil av J. E. Cederblom, text runt om " Johan Erik Cederblom född 1834 död 1913, IVA 24 okt 1939". Frånsidan: Prometheus.