Slagg

Myrjärnsslagg från blästerugn nära Långö Bruk i Älvdalens sn., vid vägskälet Ribbåsvägen-Rosendalsvägen.