Urladdningslampa

Urladdningslampa, M-format rör med åtta st. förgreningar.