Störthjälm

Vita, godkända av Svemo, varav den ena av TM36432 - TM36433 är stjärnmärkt.