Emballage

Emballage för emballering av öl, kaffe m.m. TM 36.186-192. Varierande storlek inom 54-155 mm höjd och 56-88 mm diameter. Urvalet illustrerar olika system för öppnande av plåtburkar.