Spalt

Optisk bänk för undervisningsändamål med vidstående komponenter. Vridbar spalt med mikrometerinställning.