Vridströmbrytare

Vridströmbrytare kåpa och sockel av gjutjärn.