Trä, prov

En samling små prover, huvudsakligen tropiska träslag, varav flertalet identifierade. Prov utan angivet träslag.