Solkontakt, till fyr

Solkontakt. (Medium aluminiumstavar utväxlade.)