Klippljusapparat, till fyr

Klippljusapparat. Elektrisk med oro, första exemplaret av typen EKEA-160. Provapparat för leverans till Hammarbyleden.