Ankarslut

Två delar. a). Längd: 980 mm, vikt: 4,2 kg. b). Längd: 590 mm, vikt: 3,1 kg.