Splint från tändstickstillverkning

Fanér för tändstickor av olika storlek, ofärgad och färgad. I fem glasburkar med etikett: - "Kongl. Tekn. Högskolans kem. tekn. samlingar. Tändstickssplint stort format. Anneberg 1896". - "Kongl. Tekn. Högskolans kem. tekn. samlingar. Tändstickssplint färgat Anneberg 1896". - "Kongl. Tekn. Högskolans kem. tekn. samlingar. Splint mindre format. Impregnerato färgat Anneberg 1896". - "Kongl. Tekn. H…