Titel saknas (flygande drake)

Flygande drake med barn och kvinna på ryggen