Låghastighetsmodell av flygplan Saab 105 i vindtunnel på Flygtekniska försöksanstalten. En man hänger upp modellen.