Passagerarångfartyget BALTZAR von PLATEN av Stockholm. Fartyget i Göta Kanal vid Bergs slussar, år 1907.

Passagerarångfartyget BALTZAR von PLATEN av Stockholm.
Fartyget i Göta Kanal vid Bergs slussar, år 1907.