Stockholm, Skeppsholmen

Stockholm, Skeppsholmen

Stockholm, Skeppsholmen 0381 K. Holmström, Sthlm.
Stockholm, Skeppsholmen S L T
Stockholm. Skeppsholmen. Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag, Stockholm 2
[från fotobeskrivningen:] "Ingångsporten till Sthlms.örlogsvarv på Skeppsholmen" [sic]; "I…