Stockholm Grand Hotel Imp. 47

Stockholm Grand Hotel
Imp. 47

Stockholm-Skeppsbron. Vykort, märkt A 13828 Förlag: Illustrationsfoto W. Pöppel
Stockholm, Skeppsholmen
Vykort över Kungsbron
Vykort föreställande Suecia.