Stockholm-Skeppsbron. Vykort, märkt A 13828 Förlag: Illustrationsfoto W. Pöppel

Stockholm-Skeppsbron. Vykort, märkt A 13828
Förlag: Illustrationsfoto W. Pöppel

ATLANTIDES (Avbildad - namn)
Foto 4/6 1950
Hamnbild
Aktiebrev