Vykort föreställande Suecia.

Vykort föreställande Suecia.

Passagerarångfartyg Passagerarfartyg Ångfartyg Ångbåt Atlantångare
CAMPANIA at landing stage, Liverpool
DAGMAR (Avbildad - namn)
NORRTELJE (Avbildad namn)