You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Göteborgs Örlogsdepå. HM Hjvb 384. Chefens kajuta målas. Fil lic Gunnar Jonssons undersökningsresa till västkusten juni 1940. 112.

Göteborgs Örlogsdepå. HM Hjvb 384. Chefens kajuta målas. Fil lic Gunnar Jonssons undersökningsresa till västkusten juni 1940. 112.