Fylgias resor 1924-25. Gott humör.

Fylgias resor 1924-25.
Gott humör.

Kryssaren Fylgia.
Kryssaren Fylgia.
Kryssaren Fylgia.
Fylgia 09 ?