Två hundar sittande på ett bord. Redaktör Gustafssons hund Vänersborg

Två hundar sittande på ett bord.
Redaktör Gustafssons hund Vänersborg

Okända
Okända
Okända
Okänd