BOK

Bok av Stephen Jay Gould, utgiven av Ordfront. Titel ''Myterna om millenniet''.


Inför millennieskiftet översvämmades marknaden av produkter, av mer eller mindre kortlivad natur, som skulle minna om detta högst ovanliga kalenderskifte. År 2000 hade länge stått som symbol för framtiden - inte minst i olika sciencefictionskildringar, och det fanns många spekulationer om olika olyckor som skulle int…

BOK - ATLAS
Abc-bok
Bok, Försäkringskassan
Bok, Försäkringskassan