BOK

Samlings utgåva av skämt tidningen MAD s alla nummer under år 2000. Svenska MAD har getts ut med tillstånd av E.C: Publications /USA. Inför millennieskiftet översvämmades marknaden av produkter, av mer eller mindre kortlivad natur, som skulle minna om detta högst ovanliga kalenderskifte. År 2000 hade länge stått som symbol för framtiden - inte minst i olika sciencefictionskildringar, och det fanns…

"Svensk humor" Illustrerad antologi
skämtmedalj
Fylgias resor 1924-25. Gott humör.
Teckning