You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Uppgift enligt fotografen: "Herrestad. Begravning i kyrkan. Frk. Boström."

Uppgift enligt fotografen: "Herrestad. Begravning i kyrkan. Frk. Boström."


Patrik Boströms begravning i Herrestads kyrka 28.2.1935. B. var en i Uddevalla mycket känd privatlärare.

De första säkra uppgifterna om kyrkan i Herrestad härrör från ett biskopsvisitationsprotokoll 1388.
1728 påbörjades en nio år lång reparation av kyrkan. 1737 målades den invändigt av Christian von Schönfeldt, en av de främsta kyrkomålarna från denna tid.
En ny storklocka göts 1777; den är fortfarande i bruk. 1850 anskaffades ännu en klocka.
På 1820-talet företogs en rejäl ombyggnad av kyrkan. 1826 förrättades återinvigningen av helgedomen. Ett nytt torn uppfördes 1849.
Bänkluckorna från 1600-talet finns bevarade.
Av inventarierna är nattvardskalken och patenen äldst, från 1703.
Kistan i vapenhuset är troligen från 1727. En mässhake i svart sammet med silverapplikationer härrör från 1816; den restaurerades 1975.
Kyrkorgeln byggdes 1971 av Lindegrens orgelbyggeri AB, Göteborg.
Den har 17 stämmor, två manualer och pedal.
Källa: "Våra kyrkor sid. 502".
ISBN 91-971561-08
Trolig fotograf: David Almqvist, som övertog Maria Lundbäcks ateljé 1927.
Källa: Olsson, Hugo, Uddevalla förr - en bildbok, s. 18, 177-179.