Fotograf Ingeborg Enander, själporträtt 1922

Fotograf Ingeborg Enander, själporträtt 1922