Fotograf Selma Sahlberg, självporträtt

Enligt fotografens noteringar: "Selma Sahlberg."