You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Korvetten HMS NORRKÖPINGS sista färd inför upphuggning.

Korvetten HMS NORRKÖPINGS sista färd inför upphuggning.


Korvetten HMS NORRKÖPING på sin sista färd inför upphuggning.
HMS NORRKÖPING var flottans sista seglande fregatt. Fartyget byggdes på Karlskronavarvet 1848 och var bestyckad med 32 kanoner. 1866 ändrades fartyget till korvett.
Från 1902 användes fartyget som logementsfartyg för Skeppsgossekåren och låg många år i Marstrand.
Efter utrangeringen 1936 såldes hon 1939 och blev upphuggen i Torekov innanför Hallands Väderö.

Skeppsgossekåren var en organisation inom svenska flottan 1685-1939 för utbildning till sjöman på marinens fartyg. Från 1899 var antagningsåldern 15 år, fram till 1848 var antagningsåldern så låg som 8 år. Grundutbildningen var 3 år. Som 18-åring skulle man karlskrivas, lämnade skeppsgossekåren för att bli matros på flottans fartyg, kontraktsbunden på sex år. Vanligtvis blev söner till örlogssjömän skeppsgossar. Verksamheten hade en delvis filantropisk inriktning då man också utbildade fattiga och föräldralösa barn.
Minnen från åren som skeppsgosse handlar ofta om en hård fostran med disciplin, aga och även pennalism. Många pojkar rymde från kåren. Vintertid ägnades åt studier och gymnastik och man bodde i kaserner. På Marstrand bodde skeppsgossarna vintertid på Carlstens fästning. På sommaren bodde man ombord på logementsfartyget, korvetten NORRKÖPING, byggd på Karlskronavarvet år 1848, under 1930-talet ersatt av utrangerade pansarskeppet HMS NIORD. Sommaren tillbringade skeppsgossarna ombord för utbildning på fartyg till sjöss.
På örlogsskeppen har man, åtminstone sedan 1650-talet men förmodligen ännu tidigare, haft små pojkar som fick utföra vissa sysslor. Av erfarenhet visste man att skeppsgossarna oftast blev duktiga sjömän och detta ville man ta vara på när det första reglementet kom 1685. Krigsarkivets äldsta rulla över skeppsgossar daterar sig från 1677.
Skeppsgossekåren som fanns i Karlskrona delades 1828 upp i två skeppsgossekompanier; 1:a och 2:a kompanierna. 1902 tillkom 3:e kompaniet. 1907 startade även en kår i Marstrand med två kompanier, vilka kallades 4:e och 5:e kompanierna. De två sistnämnda skulle lyda under Stockholms örlogsstation och pojkarna skulle rekryteras till sjömanskåren i Stockholm. http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=9055
Skeppsgossekåren på Marstrand upphörde 1937 och som institution i Sverige 1939.
Arkivmaterial om skeppsgossar finns i Krigsarkivets bestånd.

Litt:
Glimtar ur Skeppsgosselivet. Skeppsgossekåren. Ur Flottans män berättar. Sjöhistorisk årsbok 1979. Sjöhistoriska museet.
Rumenius, John: Alle man går till segels! En bok om Skeppsgossekåren i Marstrand till lands och till sjöss 1927-1930. 1980
Schöldtz, Anders: Skeppsgossar i Marstrand åren 1907-1912. Stockholm 1982.
Skeppsgossekåren 1685-1939. Ett minnesverk. Stockholm 1940.

Film:
http://www.svtplay.se/klipp/63164/marinens-skolskepp-najaden-och-af-chapman-1936