You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Tryckt text på kortet: "Valla Kyrka."

Tryckt text på kortet: "Valla Kyrka."


Den nuvarande kyrkan i Valla stod färdig 1861. Den sammanbyggdes med det Hvitfeldtska gravkoret, som troligen uppfördes 1663-64. (Detta gravkor når man genom en snidad trädörr till vänster om altaret).
En tidigare kyrka finns omtalad redan år 1320. Den är dock riven. Från gamla kyrkan i Valla kommer predikstolen, som är placerad vid korets högra sida på ett nytt fundament. Den skänktes 1601 av Anders Green, herre på Sundsby och Norges rikskansler och hans hustru Mette Grubbe.
Den förnämliga altaruppsatsen är en gåva från Margareta Hvitfeldt 1663. Den är utförd av altarskulptören Hans Swandt.
Även det mesta av altarringen liksom läktarbarriären kommer från gamla kyrkan. Läktarbarriärens bilder, föreställande Jesus och apostlarna, är målade av Lars Holm 1741.
Dopfunten, tillverkad av täljsten, är från 1100-talet. Fasaderna på orgeln är de ursprungliga från 1878, men innehållet är sedan 1971 till största delen nytt, byggt av Nils Hammarberg.
Källa: "Våra kyrkor sid. 503".
ISBN 91-971561-08.