Träbyggnaden på bilden ägdes av E. M. Magnusson, en av tre välkända Magnussonsbröder i flydda dagars Uddevalla, inrymde förutom bostadslägenhetern även en gång E. M. Magnussons stora bosättningsaffär där hyllorna direkt intill fönstern i flera "våningar" visade det mesta av den tidens nödvändigheter för att sätta bo.
När affären upphört återfanns här i byggnaden bl.a. Löwendahls Skrädderi.
Källa:…