En stunds vila på en parkbänk i Hasselbacken, Uddevalla, vårdag i maj 1947

En stunds vila på en parkbänk i Hasselbacken, Uddevalla, vårdag i maj 1947