You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Text på kortet: "Nya Tjörn- och Orustleden. Almöbron med Nordströmska minnesstenen".

Text på kortet: "Nya Tjörn- och Orustleden. Almöbron med Nordströmska minnesstenen".


Finns i närarkivet.
Tjörnbron ersatte den tidigare Almöbron som rasade 1980 efter att ha blivit påseglad av bulkfartyget Star Clipper. Vägverket inledde efter olyckan ett stort arbete med att snabbt bygga en ny bro. Den entreprenör som kunde uppvisa ett snabbt färdigställande premierades vid upphandlingen. Skanska vann denna och genom att flera processer som normalt sker linjärt istället skedde parallellt kunde byggtiden förkortas. Den 28 september 1981 sattes den sista sektionen på plats och efter närmare 17 månaders byggande, vilket var åtta månader mindre än man först räknat med stod bron färdig.