Text på kortets baksida: "Charlotte Wallin var förlofvad med Janne Wahlstedt, magister. Bror till Anders Wahlstedt. Han Lefver än 90 år.".

::