Text på kortets baksida: "Magnus Ullman d. ä. Född 1798 13/2 son af pastor i Onsala mf. samma namn. Till Lund 1814, magister der 1823. Prestvigd 1824. Adjunkt i Christiania f. 1826 adjunkt Gustavi f. 1827. Samma år Katechet. Kyrkoherde i U-a 28/8 1838. Titulärprost jan 1842.Död 21 mars 1842. G. m. Magdalena Hegardt. Barn Magnus, pastori Warberg. Chr.Gid. landtbrukare. Uddo lektor. Carl Anders Göteborg. Tre döttrar".

Text på kortets baksida: "Magnus Ullman d. ä. Född 1798 13/2 son af pastor i Onsala mf. samma namn. Till Lund 1814, magister der 1823. Prestvigd 1824. Adjunkt i Christiania f. 1826 adjunkt Gustavi f. 1827. Samma år Katechet. Kyrkoherde i U-a 28/8 1838. Titulärprost jan 1842.Död 21 mars 1842. G. m. Magdalena Hegardt. Barn Magnus, pastori Warberg. Chr.Gid. landtbrukare. Uddo lektor. Carl Anders Göte…