Text på kortets baksida: "Magister Casper Johan Johnsson, f. 1821 i Hvalinge, pastors son. Magister i Lund och Collega i Uddewalla 1843. Erhöll 16/6 1856 då han 10 år varit anställd vid skolan och senare år såsom rector under dennes sjukdom, en Caffekanna af silver, väg 50 lov. Comminister i Götheborgs Christine och Stadskateket. Död 1860 den 18 juli. Gift med M. B. Natt och Dag. En son, Birger är prest".

Text på kortets baksida: "Magister Casper Johan Johnsson, f. 1821 i Hvalinge, pastors son. Magister i Lund och Collega i Uddewalla 1843. Erhöll 16/6 1856 då han 10 år varit anställd vid skolan och senare år såsom rector under dennes sjukdom, en Caffekanna af silver, väg 50 lov. Comminister i Götheborgs Christine och Stadskateket. Död 1860 den 18 juli. Gift med M. B. Natt och Dag. En son, Birger är…