Text på kortets baksida: Fiskhandlaren Valfrid Jonsson, Saltskällan. Hans far var svåger till "Bil mä" Emanuel Jonsson som levde 1836 -1919 var en legendarisk ångbåtskapten".

Text på kortets baksida: Fiskhandlaren Valfrid Jonsson, Saltskällan. Hans far var svåger till "Bil mä" Emanuel Jonsson som levde 1836 -1919 var en legendarisk ångbåtskapten".