Text på kortets baksida: "Löjtnant Oscar Hultman. Då Herr Kammarskrifvaren varit så god gifva mig ett häfte af Kammarskrifvarens ???positioner, beder jag härmed Herr Kammarskrifvaren emottaga försäkran om min förbindligaste tacksägelse. V-s (?) slott den 12/1 65. Oscar Hultman. Lieutnant vid Kongl. Bohusläns Regemente." "Gift med Berta Kock.".

Text på kortets baksida: "Löjtnant Oscar Hultman. Då Herr Kammarskrifvaren varit så god gifva mig ett häfte af Kammarskrifvarens ???positioner, beder jag härmed Herr Kammarskrifvaren emottaga försäkran om min förbindligaste tacksägelse. V-s (?) slott den 12/1 65. Oscar Hultman. Lieutnant vid Kongl. Bohusläns Regemente." "Gift med Berta Kock.".