Text på kortets baksida: "Handlanden Johan Ulric Holmer, f.1/11 1792 i Strömstad, fadern provincialläkare, intagen 1805 under no 146 å Gust. Barnhus. Utgick derifrån 1808 till handel, sedan egen handel".

Text på kortets baksida: "Handlanden Johan Ulric Holmer, f.1/11 1792 i Strömstad, fadern provincialläkare, intagen 1805 under no 146 å Gust. Barnhus. Utgick derifrån 1808 till handel, sedan egen handel".