Stämpel på framsidan: "Atelier Svea, Karlshamn."

Stämpel på framsidan: "Atelier Svea, Karlshamn."