Enligt noteringar: "Anna." Stämpel på framsidan: "Atelier Svea, Karlshamn, Regeringsgatan 61." Inpräglar på fotot: "1906."

Enligt noteringar: "Anna."
Stämpel på framsidan: "Atelier Svea, Karlshamn, Regeringsgatan 61."
Inpräglar på fotot: "1906."