Stämpel på framsidan: "Atelier Svea, Karlshamn, Sölvesborg." Inpräglar på fotot: "1913."

Stämpel på framsidan: "Atelier Svea, Karlshamn, Sölvesborg."
Inpräglar på fotot: "1913."