Stämpel på framsidan: "Atelier Svea, Karlshamn." Inpräglar på fotot: "1908." Stämpel på baksidan: "Atelier Svea, Karlshamn, Regeringsgatan 61."

Stämpel på framsidan: "Atelier Svea, Karlshamn."
Inpräglar på fotot: "1908."
Stämpel på baksidan: "Atelier Svea, Karlshamn, Regeringsgatan 61."